!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Zakrisdalsuddens samfällighet

Om samfälligheten

 

Välkommen till Zakrisdaluddens Samfällighetsförening

Här finns information om Zakrisdalsudden och hur samfälligheten fungerar.

Zakrisdalsudden "Karlstads västkust" är ett villaområde med 91 villor med ett av Karlstads bästa lägen. På Zakrisdalsudden bor vi med fantastisk utsikt, närhet till Vänern och cykelavstånd till Karlstads centrum, ca 5 km till Stora Torget. Vackra naturområden finns både söder och norr om udden.


I villaområdet finns gemensamhetsanläggningar som ägs och drivs av samfälligheten:

  • Hamnmagasinet
  • Båthamn med 91 båtplatser och 6 sjöbodar 
  • Parkering och uppställningsplats för båtvagnar
  • Bastuanläggning 
  • Bevattningsanläggning
  • Kvartersgator och belysning
  • Bunker
  • Vatten- och avloppsledningar
  • Samfälld mark