!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Zakrisdalsuddens samfällighet

Gemensamma anläggningar

 

Till villaområdet finns gemensamhetsanläggningar som ägs och drivs av samfälligheten:

  • Hamnmagasinet
  • Båthamn med 91 båtplatser och 6 sjöbodar 
  • Parkering och uppställningsplats för båtvagnar
  • Bastuanläggning 
  • Bevattningsanläggning